Ledeninformatie

Ons Schouder Netwerk Zaanstreek bestaat uit een groep van fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd op het gebied van de non-operatieve en postoperatieve schouderproblematiek. Wij zijn de specialist op gebied van schouderklachten en bieden patiënten de meest adequate behandeling. Drempelloos samenwerken is het uitgangspunt binnen het netwerk. Wij verwijzen daarom onderling door indien wachtlijsten ontstaan en/of maken gebruik van elkaars expertise (bijvoorbeeld echo’s maken). Hierdoor wordt de continuïteit van zorg gegarandeerd en de patiënt op korte termijn behandeld.

De belangrijkste doelstelling van het Schouder Netwerk Zaanstreek is de kwaliteit van het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het realiseren van een stimulerende vereniging waarin een continue overdracht van kennis en vaardigheden plaatsvindt.

Via 3-4 bijeenkomsten per jaar wordt de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verbeterd en geactualiseerd. Naast de bijeenkomsten wordt er ook verwacht dat je aanwezig bent bij de jaarlijkse ledenvergadering. Collega fysiotherapeuten kunnen toetreden tot het netwerk indien zij voldoen aan de criteria die het netwerk heeft opgesteld.

Leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen die:

  • Werkzaam zijn als fysiotherapeut, binnen de praktijk manuele therapie beschikbaar hebben of aantoonbare samenwerking hebben met een manueeltherapeut.
  • Met goed gevolg de cursus van Ann Cools (basis en advanced) hebben gevolgd.
  • Minstens nog één andere schoudercursus volgen binnen een termijn van twee jaar.
  • Werkzaam zijn in de Zaanstreek
  • Alle deelnemende fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en/of Keurmerk
  • Actieve participatie tonen binnen het netwerk
  • Voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 75% (is minimaal 3 van de 4 bijeenkomsten aanwezig zijn)

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Indien een deelnemer gedurende 2 jaar minder aanwezig is dan 75% staat zijn lidmaatschap ter discussie. Bij de netwerkavonden wordt een presentielijst gehanteerd.

De jaarlijkse contributie is: € 110,- Geïnteresseerde collega’s kunnen zich kenbaar maken via een email naar: info@schoudernetwerkzaanstreek.nl  (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it)

Voorzitter: Peter Leerling

Secretaris/Penningmeester: Peter Leerling

Vervangend Penningmeester: Ansel Bruinenberg

Voorzitter werkgroep vakinhoudelijk: Rob de Boer

PR activiteiten: Ilse Boekweg